Sonntag, 16. Mai 2021

premeny

 Metamorfózy:

Dr Jekyll a Mr Hyde v sobotu 15.0.2021 v osudnej hodine dvanástej...


prvá pravá snímka ukazuje Dr Jekyll

a za pár minút druhá...tiež pravá snímka prezentuje Mr Hyde,

ktorý je identický s doktorom pred požitím očkovacej vakcíny ANTIHYSTERIC MODERN!Kommentare:

Politika "auf Deutsch"

  Kaffee mal zwei - ergibt sicher keinen Brei Keine Angst Madame bin ein Kapuziner und sehr einsam lange nicht gesehen so eine schöne Dame  ...